Mũi khoan rút lõi Ø 200

Giá gốc 620,000₫

Mũi khoan rút lõi Ø 200

Mũi khoan chuyên dụng cho Máy khoan rút lõi

Số lượng