Mũi khoan rút lõi Ø 200

Giá gốc 900,000₫ Giá bán 1,000,000₫

100,000₫

Mũi khoan rút lõi Ø 200

Mũi khoan chuyên dụng cho Máy khoan rút lõi

Số lượng