Mũi khoan rút lõi Ø 27

Giá gốc 175,000₫

Mũi chuyên dụng dành cho máy khoan rút lõi !!!

Mũi khoan rút lõi Ø 27

Số lượng