Mũi khoan rút lõi Ø 44

Giá gốc 195,000₫

Mũi chuyên dụng dành cho máy khoan rút lõi !!!

Mũi khoan rút lõi Ø 44

Số lượng