Mũi khoan rút lõi Ø 63

Giá gốc 230,000₫

Mũi chuyên dụng dành cho máy khoan rút lõi !!!

Mũi khoan rút lõi Ø 63

Số lượng